Giriş Yap

Kefalet Sigortası

Sigorta şirketinin, borçlunun sözleşmeden ve / veya kanundan doğan sözleşme yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı borçluya kefil olarak alacaklıya ilgili sözleşme tutarının ödenmesi teminatını sağlamaktadır. Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, borçlunun borçlarına kefil olur veya bu borçlarla ilgili taahhütler altına girilmesini sağlar.