Giriş Yap

Nakliyat Sigortaları

Emtea Abonman Sigortası

Yurtiçi ve yurtdışı sevkıyatlarınızda oluşabilecek kazalar ve kayıplara karşı ticari…

Freight Forwarder’s Liability (FFL)

Taşıma organizasyonu yapan firmaların, kendi araçlarıyla veya sözleşmeli taşımacılar aracılığı…

Kıymet Nakli Sigortası

Para, mücevher, kıymetli evrak vb türde emtea taşımalarında özel şartlar…

Liman Sorumluluk Sigortası

Liman işletmelerinin operasyonları sırasında oluşacak ve işletmenin sorumluluğunda olan hasarlara…

Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortası

Taşıma şirketlerine, taşıdıkları ticari emteaların hasarlanmasında sorumlu oldukları halleri güvence…