Giriş Yap

Sorumluluk Sigortaları

Avukat Sorumluluk Sigortası

Avukatların mesleki faaliyetlerini icra ederken karşılaşabilecekleri hatalı eylemler sonucunda 3….

Doktor Sorumluluk Sigortası

Diğer adıyla Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,…

İşveren Sorumluluk Sigortası

Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu…

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Meslek sahiplerinin mesleki faaliyetlerini uygularken kendi hata ve ihmalleri nedeni…

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

İstihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri…

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin, çalışanlarının veya alt yüklenicilerinin üçüncü şahıslara…

Ürün Sorumluluk Sigortası

Üretilen ürünlerin kullanımından kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek maddi ve bedeni…